Informacija apie darbo užmokestį

VŠĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (DU) 2015 m. ir 2014 m. palyginimas

Pavadinimas   Vidutinis darbuotojų skaičius per 2014 m. Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis EUR per 2014 m. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2015 m. Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis EUR per 2015 m.
Gydytojai   3 965.70 3 1349,85
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu   10 918,35 10 780,46
Slaugytojai   3 645,14 3 793,10
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu   0 0 0 0
Kitas personalas   1 165.08 1 324,83
                       Iš viso   17 2294,27 17 3248,24

 

VŠĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (DU) 2015 m. I ketvirčio ir 2016 m. I ketvirčio palyginimas

Pavadinimas

 

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2015 m. I ketv.

Vidutinis vieno etato darbo užmokestis EUR per 2015 m. I ketv.

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2016 m. I ketv.

Vidutinis vieno etato darbo užmokestis EUR per 2016 m. I ketv.

Gydytojai

 

3

1182,92

3

1633,03

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

 

10

732,38

10

845,50

Slaugytojai

 

3

742,35

4

919,75

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

 

0

0

0

0

Kitas personalas

 

1

155

1

383,33

Iš viso

 

17

872,27

18

980,77

 

VŠĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (DU) 2015 m. II ketvirčio ir 2016 m. II ketvirčio palyginimas

Pavadinimas

 

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2015 m. II ketv.

Vidutinis vieno etato darbo užmokestis EUR per 2015 m. II ketv.

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2016 m. II ketv.

Vidutinis vieno etato darbo užmokestis EUR per 2016 m. II ketv.

Gydytojai

 

3

1224,05

3

1468,74

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

 

10

778,64

10

773,59

Slaugytojai

 

3

733,00

3

807,37

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

 

0

0

0

0

Kitas personalas

 

1

226,33

1

335,84

Iš viso

 

17

814,42

17

881,64

 

VŠĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (DU) 2015 m. III ketvirčio ir 2016 m. III ketvirčio palyginimas

Pavadinimas

 

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2015 m. III ketv.

Vidutinis vieno etato darbo užmokestis EUR per 2015 m. III ketv.

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2016 m. III ketv.

Vidutinis vieno etato darbo užmokestis EUR per 2016 m. III ketv.

Gydytojai

 

3

1542,03

3

1452,49

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

 

10

700,06

10

775,53

Slaugytojai

 

3

740,36

3

721,13

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

 

0

0

0

0

Kitas personalas

 

1

327,11

1

380,18

Iš viso

 

17

841,59

17

863,88

 

VŠĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (DU) 2015 m. IV ketvirčio ir 2016 m. IV ketvirčio palyginimas

Pavadinimas

 

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2015 m. IV ketv.

Vidutinis vieno etato darbo užmokestis EUR per 2015 m. IV ketv.

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2016 m. IVketv.

Vidutinis vieno etato darbo užmokestis EUR per 2016 m. IV ketv.

Gydytojai

 

3

1775,19

3

2010,73

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

 

10

1024,99

10

979,40

Slaugytojai

 

3

929,60

3

891,30

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

 

0

0

0

0

Kitas personalas

 

1

475,00

1

473,33

Iš viso

 

17

1107,11

17

1119,45

 

VŠĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (DU) 2016 m. I ketvirčio ir 2017 m. I ketvirčio palyginimas

Pavadinimas

 

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2016 m. I ketv.

Vidutinis vieno etato darbo užmokestis Eur per 2016 m. I ketv.

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2017 m. I ketv.

Vidutinis vieno etato darbo užmokestis Eur per 2017 m. I ketv.

Gydytojai

 

3

1633,03

3

1702,56

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

 

10

845,50

10

830,27

Slaugytojai

 

4

919,75

3

669,22

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

 

0

0

0

0

Kitas personalas

 

1

383,33

1

307,80

Iš viso

 

18

980,77

17

924,72

 

VŠĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (DU) 2016 m. II ketvirčio ir 2017 m. II ketvirčio palyginimas

Pavadinimas

 

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2016 m. II ketv.

Vidutinis vieno etato darbo užmokestis Eur per 2016 m. II ketv.

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2017 m. II ketv.

Vidutinis vieno etato darbo užmokestis Eur per 2017 m. II ketv.

Gydytojai

 

3

1468,74

3

2038,87

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

 

10

773,59

10

996,67

Slaugytojai

 

3

807,37

3

953,57

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

 

0

0

0

0

Kitas personalas

 

1

335,84

1

320,67

Iš viso

 

17

881,64

17

1125,63

 

VŠĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (DU) 2016 m. III ketvirčio ir 2017 m. III ketvirčio palyginimas

Pavadinimas

 

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2016 m. III ketv.

Vidutinis vieno etato darbo užmokestis Eur per 2016 m. III ketv.

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2017 m. III ketv.

Vidutinis vieno etato darbo užmokestis Eur per 2017 m. III ketv.

Gydytojai

 

3

1452,49

2

1612,69

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

 

10

775,53

10

851,89

Slaugytojai

 

3

721,13

3

665,23

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

 

0

0

0

0

Kitas personalas

 

1

380,18

1

359,34

Iš viso

 

17

863,88

16

893,22