Projektas „Motyvacinio interviu metodo diegimas specialistų, dirbančių su psichikos sutrikimų turinčiais ir (ar) probleminiu - sutrikusiu elgesiu pasižyminčiais asmenimis veikloje“