Kognityvinės elgesio korekcijos programos paaugliams EQUIP diegimas Kretingos rajono mokyklose

2018-10-15

Nuo 2018 metų rudens, VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras, vykdys Kretingos rajono savivaldybės remiamą, kognityvinės elgesio korekcijos programos paaugliams EQUIP diegimą Kretingos rajono mokyklose. Tuo tikslu, bendradarbiaujant su Kretingos rajono švietimo skyriumi, buvo atrinkta 12 specialistų ir šešių kretingos rajono mokyklų, kurie bus apmokyti vesti EQUIP grupinę programą paaugliams ir gaus sertifikatus, suteikiančius teisę vykdyti minėtąją programą. EQUIP programa skirta jaunuoliams nuo 14 iki 18 metų, ji yra terapinė intervencija, apimanti kognityvinių – elgesio bei socialinių įgūdžių lavinimą ir grupinio konsultavimo bei savipagalbos aspektus. Kognityvinės  elgesio korekcijos programos "EQUIP" esmė (ir pagrindinis skirtumas nuo kitų nepilnamečiams taikomų korekcinių programų) yra pagrindinio dėmesio skyrimas paauglių savitarpio pagalbai, nes šiame amžiaus tarpsnyje didesnį autoritetą turi bendraamžiai nei suaugę. EQUIP autoriai laikosi prielaidos, kad elgesio sutrikimų turintys paaugliai gali padėti vieni kitiems tik tada, kai sukuriama teigiama motyvuojanti grupės atmosfera ir išugdomi konkretūs savitarpio pagalbai reikalingi įgūdžiai. Vykdant programą paeiliui vyksta savitarpio pagalbos ir ugdymo (pykčio valdymo, socialinių įgūdžių ir socialiai atsakingų sprendimų) užsiėmimai.