Korupcijos prevencijos programa ir planas

Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos

2021-2023 m. Korupcijos prevencijos programos plano vykdymo ataskaita

2019 metų II pusmetis
2019 metų I pusmetis

2018 metų II pusmetis
2018 metų I pusmetis

2017 metų II pusmetis
2017 metų I pusmetis