Karjera

VŠĮ Kretingos psichikos sveikatos centro personalo valdymo strategija

Centro personalo vadybos tikslas – užtikrinti, kad darbdavio ir darbuotojo santykiai būtų pagrįsti teisingumo principais: paprastumu, aiškumu, skaidrumu.  Sudaryti organizacijoje sąlygas, kad siekiant organizacijos tikslų, kiekvienas darbuotojas, ar atskiros jų grupės norėtų ir galėtų atskleisti, ugdyti bei plėtoti savo potencialą. Psichikos sveikatos centras  siekia užtikrinti teisingą, laiku gaunamą atlygį už darbą bei socialinę apsaugą, didelį dėmesį skiria darbuotojų kvalifikacijos kėlimui bei darbų saugai.

Kretingos psichikos sveikatos centras yra novatoriškas bei aukštų rezultatų siekiantis Centras, kurio didžiausia vertybė – kompetentingi, atsakingi, savo darbą mylintys ir gebantys drauge dirbti žmonės, užtikrinantys paslaugų kokybę, jų asortimentą bei prieinamumą.

Pagrindiniai personalo politikos principai:

  • Organizacijos ir darbuotojo interesų suderinamumas. Kiekvienam darbuotojui sudaromos sąlygos ugdyti savo gabumus bei save realizuoti profesinėje veikloje. Centro tikslas – pranašumo siekti per pacientų poreikių patenkinimą, teikiamų paslaugų kokybę bei jų įvairovę;
  • Bendradarbiavimas. Vertinamas gebėjimas dirbti komandoje;
  • Kvalifikacijos tobulinimo principas. Darbuotojų kvalifikacija plačiąja prasme, įvertinant ir asmenines jų savybes, ir vertybių sistemą, yra vienas iš svarbiausių organizacijos sėkmingos veiklos veiksnių.
  • Atsakomybė. Siekiama, kad darbuotojas būtų visateisis organizacijos narys ir jaustų atsakomybę už organizacijos veiklą;
  • Humanizmas. Kvalifikuotas personalas – didžiausia vertybė;
  • Ekonomiškumas. Kiekviena priemonė, inovacija įvertinama pagal naudingumo – šiandieninio ir perspektyvinio - kriterijų.

 

PATYRUSI ORGANIZACIJA Kretingos psichikos sveikatos centras – nėra besiformuojanti organizacija. Čia darbuotojai patyrę, kvalifikuoti, atviri inovacijoms ir atradimams. Dirbančiųjų amžiaus vidurkis yra 50 metų. Darbą organizacijoje jie vertina kaip įdomų ir atsakingą. Įstaiga savo ruožtu vertina kompetentingus specialistus, kuriems artimos organizacijos vertybės - pagarba pacientui, atsakomybė, profesionalumas, tobulumo siekimas, novatoriškumas.

KARJERA Psichikos sveikatos centras savo darbuotojams siekia sukurti tokias darbo sąlygas, kurios padėtų augti, įgyjant vertingos profesinės patirties bei siekti asmeninio tobulėjimo.

MOTYVAVIMAS Psichikos sveikatos centras kasmet, įvairiais būdais, motyvuoja darbuotojus, skatindamas juos už gerą jų darbą. Darbuotojai būna apdovanojami įvairiais prizais, kurie praskaidrina jų kasdienybę. Tokia tradicija gyvuoja ne vienerius metus ir ji nėra vienintelė – siekiant, kad darbuotojai būtų patenkinti savo darbu ir jo rezultatais.

DARBO SĄLYGOS Psichikos sveikatos centras rūpinasi darbuotojų sveikatos apsauga, profesinių ligų prevencija, fizinio aktyvumo skatinimu - taip siekiama užtikrinti sveikas ir saugias darbo sąlygas bei paįvairinti darbuotojų poilsį.

LYGIOS GALIMYBĖS Visi, dirbantys Kretingos psichikos sveikatos centre, turi lygias galimybes, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, amžiaus, religijos, šeimyninės padėties ar politinių nuostatų.