Apie mus

Kretingos psichikos sveikatos centro misija – teikti Kretingos rajono ir kitiems Centrą pasirenkantiems šalies gyventojams prieinamas, savalaikes, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, rezultatyvias, atitinkančias pacientų poreikius bei interesus ambulatorines pirminės asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

Psichikos sveikatos centro vizija – akredituotas, atitinkantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos sveikatos priežiūros standartų reikalavimus, teikiantis aukščiausios kokybės medicinines, socialines bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugas, tinkamai administruojamas, aprūpintas reikiamais žmogiškaisiais, finansiniais bei materialiaisiais ištekliais ir pranašumo siekinatis per teikiamų paslaugų kokybę bei įvairovę psichikos sveikatos centras.

Pagrindinis psichikos sveikatos centro tikslas – gerinti Kretingos rajono gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą, organizuojant ir teikiant specializuotą bei kvalifikuotą pirminę psichiatrijos pagalbą.

Naujienos

2019-01-09

       VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras prisideda prie vaizdo klipo apie psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas viešinimo, siekiant informuoti savivaldybių gyventojus apie tokių paslaugų turinį bei skatindamas asmenis, priklausomus  nuo psichoaktyviųjų medžiagų ir/ar jų šeimos narius/artimuosius kreiptis pagalbos.

2018-10-15

Nuo 2018 metų rudens, VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras, vykdys Kretingos rajono savivaldybės remiamą, kognityvinės elgesio korekcijos programos paaugliams EQUIP diegimą Kretingos rajono mokyklose. Tuo tikslu, bendradarbiaujant su Kretingos rajono švietimo skyriumi, buvo atrinkta 12 specialistų ir šešių kretingos rajono mokyklų, kurie bus apmokyti vesti EQUIP grupinę programą paaugliams ir gaus sertifikatus, suteikiančius teisę vykdyti minėtąją programą. EQUIP programa skirta jaunuoliams nuo 14 iki 18 metų, ji yra terapinė intervencija, apimanti kognityvinių – elgesio bei socialinių įgūdžių lavinimą ir grupinio konsultavimo bei savipagalbos aspektus.

2018-10-15

2018 metų birželio mėnesį, VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras, Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui, patekė projektą "Motyvacinio interviu metodo diegimas specialistų, dirbančių su psichikos sutrikimų turinčiais  ir (ar) probleminiu - sutrikusiu elgesiu pasižyminčiais asmenimis veikloje" ir gavo 35.307,66 Eur finansavimą. 

Psichikos sveikatos centre teikiamos paslaugos