Apie mus

Kretingos psichikos sveikatos centro misija – teikti Kretingos rajono ir kitiems Centrą pasirenkantiems šalies gyventojams prieinamas, savalaikes, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, rezultatyvias, atitinkančias pacientų poreikius bei interesus ambulatorines pirminės asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

Psichikos sveikatos centro vizija – akredituotas, atitinkantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos sveikatos priežiūros standartų reikalavimus, teikiantis aukščiausios kokybės medicinines, socialines bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugas, tinkamai administruojamas, aprūpintas reikiamais žmogiškaisiais, finansiniais bei materialiaisiais ištekliais ir pranašumo siekinatis per teikiamų paslaugų kokybę bei įvairovę psichikos sveikatos centras.

Pagrindinis psichikos sveikatos centro tikslas – gerinti Kretingos rajono gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą, organizuojant ir teikiant specializuotą bei kvalifikuotą pirminę psichiatrijos pagalbą.

Naujienos

2021-02-09

Gerb. sveiktos priežiūros įstaigų specialistai,

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su partneriais įgyvendina projektą "Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau - ESPBI IS) plėtra" ir šiuo metu vykdo sveikatos priežiūros įstaigų specialistų apklausą dėl ESPBI IS modernizavimo, todėl maloniai prašome sveikatos priežiūros įstaigų specialistų, paspaudus ant žemiau esančios nuorodos, užpildyti apklausą.

2020-12-23

GERBIAMI MŪSŲ CENTRO KLIENTAI,

Informuojame, kad užsiregistravus VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centre gydytojo psichiatro nuotolinei konsultacijai jums paskirtu laiku su savo gydytoju ar psichologu galite susisiekti šiais kontaktiniais telefono numeriais: 

Psichikos sveikatos centre teikiamos paslaugos